United StatesMaxim Serebryakov of Sanas

Maxim Serebryakov

Founder ofSanas
Seed

Last raised $5,500,000 in August 2021